englishlanguage for everyone

about english language

دانلود سری کتابهای download Engish Vocabulary in Use books series) Engish Vocabulary in Use)

برای تقویت لغات انگلیسی کتب مختلفی وجود دارد که از این موارد می توان به سری کتابهای English Vocabulary in Use اشاره کرد که در سطوح مختلف تألیف شده است. در این قسمت لینک دانلود این کتابها را قرار داده ایم تا از آنها استفاده کنید.

سطح Elementary:

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------

سطح Pre-Intermediate & Intermediate:

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------

سطح Upper-Intermediate & advanced:

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------

* در ویرایش جدید این کتابها بخش Upper-Intermediate  و Advanced تفکیک شده است که سطح Advanced در زیر قابل دانلود می باشد.

سطح Advanced:

دانلود

[ جمعه ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ ] [ ۱۱:۵۳ قبل از ظهر ] [ englishman ]

[ ]